Follow us

Η Σχολή

Ιστορικό

Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ είναι η συνέχεια της « ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», που ιδρύθηκε το 1986 από τον «Καλλιτεχνικό Οργανισμό του Δήμου Βόλου», με την οικονομική ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου της Ε.Ο.Κ. και του Δήμου Βόλου. Η Σχολή με τις δράσεις των 7 ειδικοτήτων τότε και των «ελεύθερων εργαστηρίων», συνέβαλε στην καλλιτεχνική εικόνα της πόλης. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της (1986-1994), είχε αναπτύξει συνεργασίες με ξένα ιδρύματα, μέσω κοινοτικών προγραμμάτων.

Σημαντική στήριξη για τη Σχολή ήταν η αναγνώριση από τον ΕΟΜΜΕΧ, με την παροχή 5 υποτροφιών (1989 &1992), σε αποφοίτους της, κατ’ εξαίρεση, για μετεκπαίδευση σε ιδρύματα της Αγγλίας και Ιταλίας.

Η ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ μετεξελίχθηκε στο ΔHMOTIKO ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΒΟΛΟΥ (Ι.Ι.Ε.Κ. του Δήμου Βόλου), σύμφωνα με το Ν.Δ. 2009/92 του Υπουργείου Παιδείας κι εντάχθηκε στο « στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης». Η λειτουργία των Ι.Ε.Κ. αποτελεί το νέο θεσμό για τους νέους, που τους προετοιμάζει για μια ενδιαφέρουσα και δημιουργική επαγγελματική αποκατάσταση.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ ), είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό, οργάνωση, λειτουργία κι εποπτεία όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας. Ο ΕΟΠΠΕΠ κάνει πράξη το άλμα που χρειάζεται ο τόπος μας, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,-που αποτελεί σημαντικό μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας, -θωρακίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό, με ουσιαστικά και τυπικά επαγγελματικά εφόδια και προσόντα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί ταυτόχρονα και στο σκληρό ανταγωνισμό της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.
Το ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων καθώς και το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις Πιστοποίησης είναι υψηλό και πολλοί έχουν αναπτύξει έντονη επαγγελματική και δημιουργική δραστηριότητα.

Τα Ι.Ε.Κ. είναι το νέο επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης (Μεταδευτεροβάθμιo-βρίσκεται στη βαθμίδα 5 της Ελληνικής και 4 της Ευρωπαϊκής κλίμακας για την εκπαίδευση).
Στα Ι.Ε.Κ. μπορούν πλέον οι απόφοιτοι Λυκείου, οποιασδήποτε ηλικιακής ομάδας, να αποκτήσουν, όχι μόνο ουσιαστικά προσόντα για την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ε.E.

Δίνεται έτσι επαγγελματική διέξοδος σε χιλιάδες νέους , που θέλουν να εξασφαλίσουν πρόσθετα επαγγελματικά εφόδια ή ακόμη να αλλάξουν επάγγελμα.

Πλέον οι απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε Τμήματα/Μονοτμηματικές Σχολές Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρω διπλώματος ( ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2031, 21-4-2022 :  Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι ). 

Παρουσίαση

Το Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου

Στεγάζεται σε ένα καλαίσθητο κτίριο 2.500 m2, βιομηχανικής αισθητικής, με εργαστήρια, αίθουσες θεωρητικών, χώρο εκθέσεων και εκδηλώσεων, κυλικείο, χώρους διοίκησης, βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο και μεγάλο αύλειο χώρο, που βρίσκεται στη γωνιά των οδών Ρ. Φεραίου 1 & Χείρωνος, στην περιοχή Επτά Πλατανίων.

Οι άρτια εξοπλισμένοι χώροι, το υψηλό επίπεδο των διδασκόντων, οι εκπαιδευτικές εκδρομές, η συμμετοχή σε δραστηριότητες του Δήμου Βόλου, η διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων, και η φιλική ατμόσφαιρα, το καθιστούν ιδανικό χώρο εκπαίδευσης.

Το Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για ανταλλαγές και μετεκπαιδεύσεις σπουδαστών, σε σχολές και επιχειρήσεις χωρών της Ευρώπης.

Πολλοί απόφοιτοι λειτουργούν με επιτυχία τα δικά τους εργαστήρια κι έχουν αναπτύξει έντονη επαγγελματική δραστηριότητα.

Το Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου ενισχύει τη διαδικασία προετοιμασίας σπουδαστών του, για τη συνέχεια των σπουδών σε χώρες τις Ε.Ε.

Παροχές

 1. Ουσιαστική Επαγγελματική Κατάρτιση
 2. Επίσημο κρατικό τίτλο σπουδών
 3. Αναβολή στράτευσης
 4. Ασφάλιση κατά παντός ατυχήματος

Το Ινστιτούτο μας λόγω της σύνδεσης του με το Δήμο Βόλου παρέχει επίσης:

 1. Προσομοίωση της επαγγελματικής διαδικασίας στους σπουδαστές του μέσα από τις εργασίες που αναλαμβάνουν σε ‘αληθινό χρόνο’,
 2. Γραφείο ΓΕΑΣ - Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας , για την ευκολότερη πρόσβαση των αποφοίτων σε αυτή.
 3. Κάρτα Σπουδαστή 

Διάρκεια Κατάρτισης

4 εξάμηνα φοίτησης και 1 εξάμηνο Υποχρεωτικής Πρακτικής άσκησης.

Απόκτηση Κρατικού Διπλώματος

Μετά την κατάρτιση των 4 εξαμήνων και του 1 εξαμήνου της Π.Α., διεξάγονται οι εξετάσεις πιστοποίησης, για την απόκτηση κρατικού τίτλου σπουδών.

Οι Ειδικότητες του ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου

A] στον τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών :

 • Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων,
 • Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός Αντικειμένων,
 • Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος & Υποδήματος - Σχεδιαστής Μόδας,
 • Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος & Σχεδιασμού Κοσμήματος,
 • Τεχνικός Κοσμήματος Παραγωγής,
 • Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων,
 • Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής,
 • Κεραμική Τέχνη,
 • Τέχνη Φωτογραφίας.

B] στον τομέα Τουρισμού:

 • Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας chef,
 • Τεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής,
 • Στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Τεχνολογίες Επικοινωνίας & Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (πρώην Τεχνολογίες Επικοινωνίας & Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία  {V.I.C.T. TRAVEL})

Γ] στον τομέα της Πληροφορικής:

 • Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών,
 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ( Πολυμέσα / Web Designer - Developer / Video Games).

Δ] στον τομέα Διοίκησης & Οικονομίας :

 • Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας
 • Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
 • Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου.       

Ε] στον τομέα Τεχνολογίας Τροφίμων - Γεωπονίας :      

 • Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας       

Επιμέρους Τομείς & Επαγγέλματα

 • Προπονητής Κλασσικού Αθλητισμού
 • Προπονητής  Ποδοσφαίρου