Follow us

Τα Νέα μας

‘The Future is our Jewel’, υλοποίηση της 2ης Διακρατικής Συνάντησης του project στο Λονδίνο, ενώ συνεχίζονται οι Εγγραφές στο ΙΙΕΚ του Δήμου Βόλου

 Ένας από τους βασικούς στόχους του  Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ είναι η πληρέστερη εκπαίδευση και κατάρτιση των σπουδαστών του, γεγονός που ενισχύεται  από τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα   τα  οφέλη των οποίων  δεν σταματούν με την αποφοίτηση των σπουδαστών, αλλά συνεχίζονται και στην μετέπειτα πορεία τους στην αγορά εργασίας. 

Κατά τη διάρκεια των εγγραφών – οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου - για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά 2019 -2020, η  Πρόεδρος κ. Α. Μορφογιάννη και ο Αντιπρόεδρος κ. Α. Ζαρκάδας – Βεργής της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ,  ενημερώθηκαν για την  πραγματοποίηση της  2ης  Διακρατικής Συνάντησης  του project ``Τhe future is our jewel`` στο Λονδίνο, στο οποίο συμμετείχε η ειδικότητα Κοσμήματος. Τις ημέρες της  συνάντησης  παρουσιάσθηκε η μέχρι τώρα πορεία του έργου, ενώ ταυτόχρονα συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν οι δράσεις για τα επόμενα 2 χρόνια του προγράμματος.

 Το έργο "Το μέλλον είναι το κόσμημά μας" συγκεντρώνει 6 σχολές εταίρους γύρω από ένα κοινό αντικείμενο, τη δημιουργία κοσμημάτων, των οποίων η πολιτιστική κληρονομιά και η επαγγελματική ιστορία είναι διαφορετικές. Έτσι το πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη  ανάδειξης της ποικιλομορφίας στον χώρο του κοσμήματος, ώστε αυτές οι ιδιαίτερες  τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης να καταστούν πόροι κοινού πλούτου και μαθησιακών  ευκαιριών, με αποτέλεσμα την απόκτηση νέων γνώσεων και τεχνικών για την  προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των  σπουδαστών στον χώρο του κοσμήματος.                                              Το πρόγραμμα εργασίας κατά τη διάρκεια των τριών ετών,  σχετίζεται με τέσσερις  τύπους δραστηριοτήτων  για τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης της στρατηγικής  εταιρικής σχέσης: 1)την ΕΡΕΥΝΑ, 2)την  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, 3) την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, 4) τις ΕΚΘΕΣΕΙΣ, για την προβολή του έργου των σπουδαστών !                     

Το πρόγραμμα παρέχει κινητικότητα κατάρτισης για σπουδαστές, η προστιθέμενη αξία των οποίων σχετίζεται με τους πόρους που παρέχονται από κάθε εταίρο και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο ανταλλάσσονται, μοιράζονται, συζητούνται και αναπτύσσονται νέες πρακτικές και τεχνικές για την πραγματοποίηση όχι μόνο πρωτότυπων κοσμημάτων αλλά και μιας βιώσιμης επιχείρησης.                                                        

Επιπρόσθετα και για να εξασφαλιστούν μακροπρόθεσμα οφέλη για όλους, ο ιστότοπος ( https://thefutureisourjewel.wordpress.com)  και όλα τα αποτελέσματα θα παραμείνουν λειτουργικά μετά το κλείσιμο του έργου, ώστε να μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι εταίροι να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν ιδέες, να προτείνουν βελτιώσεις και να επικαιροποιούν καινοτόμες μεθόδους.

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, που υλοποιήθηκε στη σχολή – εταίρο από τη Αγγλία, την British Academy of Jewelry  (BAJ)  η υπεύθυνη του υλοποίησης του έργου κα Λ. Αργυράκου – εκπαιδεύτρια της ειδικότητας Κοσμήματος – παρουσίασε τις μέχρι τώρα δραστηριότητες του ΔΙΕΚ, ( 1η Κινητικότητα στη Μαδρίτη τον Ιανουάριο, 2η  Κινητικότητα στο Βόλο τον Μάρτιο και 3η Κινητικότητα στο Λονδίνο τον Μάιο, του 2019 ). Στη συνέχεια έκανε προτάσεις για την πορεία του έργου και την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Ενδιαφέρουσα ήταν και η  ξενάγηση στους χώρους και τα σύγχρονα εργαστήρια της σχολής στο διδακτικό προσωπικό της οποίας, συμμετέχουν και 4 Έλληνες εκπαιδευτές.

Η ομάδα επίσης επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στη σχολή Goldsmiths’ center, ένα πρότυπο κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης στο τομέα του Κοσμήματος- που δημιουργήθηκε από την Ομοσπονδία των Αργυροχρυσοχόων του Λονδίνου, για να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς- με σύγχρονες αίθουσες, εργαστήρια και εξοπλισμό: ‘A unique community of design, creativity and craftsmanship’, σύμφωνα με τα λόγια του διευθυντή της, κ. P. Taylor.

Σημαντική ήταν και η επίσκεψη στο Goldsmiths’ Hall όπου αυτό το διάστημα λαμβάνει χώρα η εμπορική έκθεση Goldsmiths’ Fair με πρωτότυπες δημιουργίες νέων σχεδιαστών κοσμήματος και αρκετές συμμετοχές Ελλήνων δημιουργών.                                                          

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές στο ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου  μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. 24210 56446 – 56389, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.diek.gr., καθώς και τις εγκαταστάσεις της σχολής - Ρήγα Φεραίου 1 και Χείρωνος,-  από 9.00π.μ. έως 15.00μ.μ. καθημερινά.

https://onedrive.live.com/embed?cid=8C36435A4491E4B3&resid=8C36435A4491E4B3%21338902&authkey=AHpX1hwNuHwuabM&em=2

#thefutureisourjewel
#thefutureisourjewel
#erasmusproject
#erasmusplus